Jaga på våra marker

Persson Invest Skog äger cirka 140.000 hektar skog. Förutom skogsbruket används våra marker av många människor för rekreation i olika former. En rekreationsform är jakt, som är en viktig del i många människors liv.

Merparten av våra marker arrenderas idag av viltvårdsområden och jaktlag. Vi har ett flertal jaktområden där du kan jaga under en begränsad period genom att lösa jaktkort för småvilt eller köpa ett par dagar eller en veckas älgjakt.

Vill du jaga på våra marker?

Försäljning av jaktkort för småvilt på våra marker sker i samarbete med Natureit. Betalning sker enkelt och tryggt via Swish eller betalkort.

Vid intresse för älgjakt eller annat högvilt, lämna en intresseanmälan via vårt formulär.

Det är för oss mycket viktigt att de som jagar på våra marker visar gott omdöme, följer gällande lagar och samverkar med jägare på angränsande områden. Här kan du ta del av våra riktlinjer för jakt.

hej

 

 

Här kan du köpa jaktkort för småvilt

 Natureit.se - Persson Invest Skog

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB