Persson Invest Skog AB

Persson Invest Skog förvaltar AB Persson Invests samt externa privata skogsägares skogstillgångar  i Jämtland, Härjedalen och Hälsingland.  Persson Invest Skog bedriver ett långsiktigt skogsbruk som skall ge god ekonomisk avkastning, bevara den biologiska mångfalden och erbjuda en säker arbetsmiljö.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB