Persson Invest Skog AB

Persson Invest Skog förvaltar AB Persson Invests skogstillgångar i Jämtlands län. Persson Invest Skog bedriver ett långsiktigt skogsbruk som skall ge god ekonomisk avkastning, bevara den biologiska mångfalden och erbjuda en säker arbetsmiljö.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB