Jakt

Persson Invest Skog äger ca 102.000 hektar skog i Jämtlands län. Förutom skogsbruket används våra marker av många människor för rekreation i olika former. En rekreationsform är jakt, som är en viktig del i många människors liv.

Ca 70.000 hektar arrenderas av viltvårdsområden och jaktlag. Resterande arealer används till annan typ av jaktupplåtelser.

Det är för oss mycket viktigt att de som jagar på våra marker visar gott omdöme, följer gällande lagar och samverkar med jägare på angränsande områden. Här kan du läsa våra riktlinjer för jakt.

Jakt
Mats Karlsson EK, VD Wist Last & Buss AB och Wist Last & Buss Syd AB

Henrik Mårtensson

Skogschef

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB