Policy för socialt ansvars­tagande

Persson Invest Skogs policy är att genomföra verksamhetsåtaganden utifrån tillämpliga lagar med hög affärsetik. Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande praxis på arbetsmarknaden, där kollektivavtalets bestämmelser utgör grunden för överenskommelse med arbetstagare

Persson Invest Skog samverkar och bedriver arbetet med arbetsmiljö på sådant sätt, att en god och säker arbetsmiljö uppnås för alla anställda och entreprenörer.

Persson Invest Skog rekryterar medarbetare med god grundkompetens, och personalutveckling är en viktig del i företagets personalpolitik.

Företagets relation med entreprenörer, präglas av affärsmässighet och respekt för varandras respektive roller. Huvuddelen av företagets anlitade entreprenörer, ska vara företag med vilka långsiktiga relationer eftersträvas. Endast entreprenörer som på ett seriöst sätt uppfyller sina åtaganden mot samhälle, anställda, miljö och uppdragsgivare anlitas.

 

Persson Invests Skogs miljöpolic policy för socialt ansvarstagande
Henrik Mårtensson, VD Persson Invest Skog AB

Henrik Mårtensson

VD / Skogschef

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB