Jaktmarker för älg och småvilt

Vi har ca 22.500 ha jaktmarker som vi upplåter veckovis för älg- och småviltsjakt. Vi säljer även dagkort på ett antal områden. Belägenheten framgår av nedan kartor. Markerna är välarronderade, består av skog och är bra avgränsade. Terrängen är lättframkomlig och vägnätet är väl utvecklat. Jaktmarkerna är fördelade på 11 område

Ladda ned jaktmarkskartor

 VeckojakterDagkort Småvilt
Renflomarken 3.500 haKarta (PDF)  
Österlångan 2.700 haKarta (PDF)  
Gyskilen 1.800 ha Karta (PDF)Karta (PDF)
Brännvattnet 2.500 ha  Karta (PDF)
Tyckelvalen norr 3.500 ha Karta (PDF)Karta (PDF)
Tyckelvalen söder 2.500 ha Karta (PDF)Karta (PDF)
Svenstahöjden 1.600 ha Karta (PDF)  
Helgesjön 700 haKarta (PDF)  
Krok 1.400 haKarta (PDF)  
Slimpran 740 haKarta (PDF)  
Röringen 1.800 haKarta (PDF)  
Häggsjövik 5.000 ha  Karta (PDF)
Ansätten/Bakvattnet 4.400 ha  Karta (PDF)

Småviltkort kan köpas på plats hos:

Betalning sker på plats via Swish eller kontant.

Häggsjövik

Ca 8 mil nv Östersund
Ett område på ca 4.000 ha väl avgränsat. Skogsmarken består av skog
i alla åldersklasser. Mindre myrområden finns. Vägnätet är väl utvecklat.
Fågel- och harmarker.
Kortförsäljning och boende kontakta;
Gästis Lillholmsjö tel 0645-410 32

Ansätten/Bakvattnet

ca 10 mil nv Östersund
Ett större område på ca 3.000 ha, från lågland till fjäll. I huvudsak äldre skog.
Kortförsäljning och boende kontakta;
Turistservice i Bakvattnet, Kurt Magnusson, tel 070-3383633

Brännvattnet

ca 10 mil nv Östersund
Ett område på ca 2.500 ha.

Kortförsäljning kontakta;
Rune Jönsson, tel 0645-410 16, mobil 070-347 45 72

Gyskilen

Ett större område på ca 1.800 ha. 
Kortförsäljning kontakta;
Anna Nybond, PI Skog, 063-574106

Tyckelvalen Norr/söder - Sulviken

Norr ca 3.500 ha, söder ca 2.500 ha
Kortförsäljning kontakta;
Svante Bergstedt, mobil 070-519 81 77

OBS! På detta område säljes endast dagkort samt endast under perioden 27/9-10/10. Max antal dagkort som säljes är 6 kort/dag. Maximal avskjutning är 3 fåglar/jaktkort och dag.

När snödjupet begränsar älgjakten säljes åter dagkort med samma restriktioner.

 

 

Jaktmarker
Älgjakt
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB