Miljö

Persson Invest Skog ABs eget skogsinnehav är sedan 2003 certifierat genom medlemskap i Prosilvas grupp för PEFC Skogsbruk och en grön plan finns för innehavet med en lsättning för varje bestånd. 

Persson Invest Skog ABs skogsförvaltning är spårbarhetscertifierad genom medlemskap i PanCert ABs grupp för FSC Chain of Custody och Controlled Wood 

 

PEFC

Målklassning

Koncernens skogsinnehav är målklassat. Målklasserna visar var satsning i första hand sker på virkesproduktion och var vi prioriterar naturvård. För att uppfylla kraven enligt PEFC krävs att 5 % av den produktiva skogsmarken ska avsättas för naturvård med målklass NO eller NS. Detta utöver att generell hänsyn på som kantzoner, naturvärdesträd och högstubbar sparas vid all avverkning. 

Koncernens innehav uppfyller kravet med god marginal då den totala avsättningen är cirka 7 %. 

Klagomål och synpunkter: 

Vid klagomål eller synpunkter på hur kraven i våra certifikat efterlevs, vänd dig i första hand till våra skogvaktare som kan svara på många frågor och i andra hand till våra certifieringsparaplyer.  

Ytterligare uppgifter kan ni finna i respektive organisations databas om certifiering 

Omsättning 2015
Henrik Mårtensson, VD Persson Invest Skog AB

Henrik Mårtensson

VD / Skogschef

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB