Miljö

2000 beslutade företaget att certifiera koncernens jämtländska skogsinnehav enligt PEFC (PEFC/05-22-19). 2001 anställdes en biolog för projektet. Under 2003 avrapporterades projektet och i dag finns en grön plan för koncernens skogsinnehav i Jämtland.

 

PEFC

Målklassning

Koncernens skogsinnehav är målklassat. Målklassning är ett system för avvägning på fastighetsnivå mellan pro­duktion och andra värden i skogen. Målklasserna visar var satsning i första hand sker på produktion och var vi prioriterar andra värden. För att uppfylla målsättningen enligt PEFC krävs att 5 % av den produktiva skogs­marken ska vara klassad enligt målklass NO och NS. Koncernens innehav uppfyller kravet med god marginal då den totala avsättningen är cirka 7 %.

Omsättning 2015
Henrik Mårtensson, VD Persson Invest Skog AB

Henrik Mårtensson

VD / Skogschef

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB