•  

  Långsiktigt skogsbruk med god avkastning

  Skogsförvaltningens uppgift är att förvalta koncernens skogsinnehav genom att bedriva ett långsiktigt skogsbruk med god avkastning.

 •  

  70.000 hektar jakt

  Persson Invest Skog äger ca 102.000 hektar skog i Jämtlands län. Ca 70.000 hektar arrenderas av viltvårdsområden och jaktlag. Resterande arealer används till annan typ av jaktupplåtelser.

 •  

  Fiske i ett flertal sjöar

  Vi hjälper dig med fiskekort till bland annat Stortjärn, Stor-Glån, Sulsjön samt Juveln och Kallsjön.

 •  

  Vilt­skådning med Wild Jämtland

  Med lärdom av vår framlidne vän Bosses Kristianssons erfarenheter som rovdjurskännare och naturfotograf och Persson Invest Skogs marker, erbjuder vi er en möjlighet till en annorlunda naturupplevelse. 

Fiske
Skog

Skogs­förvaltning

Avverkningar och tillväxtbefrämjande åtgärder ska utföras på sådant sätt att vi kan bevara den biologiska mångfalden och erbjuda en säker arbetsmiljö.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB