•  

  Långsiktigt skogsbruk med god avkastning

  Skogsförvaltningens uppgift är att förvalta koncernens skogsinnehav genom att bedriva ett långsiktigt skogsbruk med god avkastning.

 •  

  100.000 hektar jakt

  Persson Invest Skog äger ca 140.000 hektar skog. Ca 100.000 hektar arrenderas av viltvårdsområden och jaktlag. Resterande arealer används till annan typ av jaktupplåtelser.

 •  

  Fiske i ett flertal sjöar

  Vi hjälper dig med fiskekort till bland annat Sulsjön, Juvuln och Kallsjön.

 •  

  Vilt­skådning med Wild Jämtland

  Genom Wild Jämtland och Persson Invest Skogs marker, erbjuder vi er en möjlighet till en annorlunda naturupplevelse. 

Fiske
Skog

Skogs­förvaltning

Avverkningar och tillväxtbefrämjande åtgärder ska utföras på sådant sätt att vi kan bevara den biologiska mångfalden och erbjuda en säker arbetsmiljö.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB